2018 IROP MAS Rozkvět

V roce 2018 získala naše organizace podporu v projektu
Integrovaný regionální operační program 3. výzva MAS Rozkvět
IROP -Sociální služby a sociální začleňování.
Název projektu CZ: Vybavení zázemí terénní služby osobní asistence.
Dne 7. 6. 2018 jsme si dojeli do Humpolce pro nový automobil Dacia Dokker, který bude využíván především pro dopravu osob se zdravotním postižením, jelikož má nájezdové rampy pro invalidní vozíky mechanické i elektrické. Možnost veřejné dopravy vozíčkářů je velmi omezená a získání vhodného automobilu tak rozšiřuje možnosti těchto osob k sociálnímu začlenění (možnost dopravy do větších měst za kulturou, nákupy, přáteli apod.).