Ceník služeb osobní asistence

Od 1. 1. 2023 je cena navýšena na 155 Kč za hodinu při využití služeb v rozsahu do 80 hodin (včetně) za jeden kalendářní měsíc. Pokud klienti využijí více než 80 hodin měsíčně, zůstává výše úhrady stejná (135 Kč za hodinu). 

  • Základní služby jsou služby osobní asistence, které poskytujeme každý den včetně sobot, neděl a svátků od 7 do 19 hodin.  Účtují se podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Fakultativní služby

  • Jsou poskytovány mimořádně. Účtují se jen skutečné náklady, vynaložené na poskytnutí služby.