2021

  1. Projekt podpořený nadací ČEZ

CHCEME ODOLNÉ A STABILNÍ ASISTENTY, KTEŘÍ PRACUJÍ S NASAZENÍM

Projekt byl zaměřen na vytváření a udržení silného a stabilního pracovního týmu. Tato podpora byla realizována vytvořením plánu a systému vzdělávání v oblasti resilience. Finančně nákladné kurzy by si organizace bez finanční podpory nemohla dovolit. Díky finanční podpoře ve výši 81 567 Kč bylo zakoupeno a realizováno vzdělávání pro 10 zaměstnanců v pěti kurzech. Celkem zaměstnanci absolvovali 496 hodin vzdělávání.

2. Projekt podpořený Jihočeským krajem pro středisko 2 – Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE OZP A SENIORŮ A PEČUJÍCÍCH OSOB

V tomto projektu, který probíhá od března 2021 do září 2021 bude realizována: 1) podpora pečujících osob v podobě pořádání setkání pro pečující a osobní podpora v mobilní terénní poradně, případně dle situace s covidem telefonické a emailové poradenství, 2) individuální a skupinová podpora seniorů a OZP formou různorodých aktivizačních technik (výtvarné, hudební činnosti, výlety, pohybové aktivity). Projekt byl podpořen částkou 31 649 Kč.