Komunitní sociální práce MAS Lužnice

Evropský projekt č.: CZ.03.02.01/00/22_008/0000003

Cíl projektu: Zlepšení osobní a společenského života pečující osoby, možnost zapojení se do běžné místní komunity, podpora pečující osoby ve všech oblastech, které se týkají péče o osobu blízkou v domácím prostředí.

Způsoby podpory

  • Setkání pro pečující osoby

Několikrát za rok se v různých obcích koná setkání pro pečující osoby, kde jsou dvě pracovnice připraveny podat pečujícím jakékoliv informace související s péčí o blízkého. Od propuštění z hospitalizace až po konec života osoby, o kterou je pečováno.

Oblasti podpory: zařizování věcí ještě v době hospitalizace blízké osoby, krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné, příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, tipování a hledání sociálních služeb, které by mohly pomoci, kombinace několika sociálních služeb, kombinace sociální služby a zaměstnání pečujícího, udržení si zaměstnání, různé návody „na pečování“ při různých chronických onemocněních, postiženích (člověk s demencí, s inkontinencí, ležící osoba). Kompenzační pomůcky a jak se k nim dostat, úpravy bytu, styk s úřady, spolupráce celé rodiny.

  • Mobilní poradna

Spočívá v tom, že vy nemusíte nikam jezdit, naše pracovnice k Vám přijedou do místa poskytování péče a budou se snažit Vám v rámci podpory dodat veškeré informace, které potřebujete k poskytování péče v domácnosti.

  • Podpora obcí

 Cílem je navázání spolupráce s obcemi a zajištění kontinuální informovanosti v sociální oblasti a aktualizace informací. Tato spolupráce má za cíl motivovat obce k většímu zapojení a podpoře sociální oblasti, kterou by mohla využívat cílová skupina neformálních pečujících. Dále z této aktivity mohla vzniknout zpětná vazba na zatím neoslovenou část cílové skupiny.