Pro pečující a budoucí pečují

V rámci činnosti naší organizace podporujeme pečující osoby v jejich domácí péči. Vytvořili jsme pro Vás informační videa, k dispozici jsou ke shlédnutí na YOU-TUBE. Stačí zadat APP Slunečnice a zobrazí se všechna naše edukační videa, najdete zde informace např. o příspěvku na péči, dlouhodobém ošetřovném, odkazy kde a jak hledat sociální služby apod.

Pro pečující, budoucí pečující a zájemce o tuto problematiku pořádáme setkání a edukační programy- aktuální termíny najdete v sekci kalendář akcí.

Pokud potřebujete poradit osobně, individuálně, můžete využívat terénní poradnu pro pečující. Nabízíme konzultace ohledně úpravy prostředí tak, aby bylo bezpečné pro pohyb, výběr vhodných kompenzačních pomůcek, orientaci v možnostech sociálních dávek, naučíme Vás, jak zvedat nepohyblivou osobu z lůžka, jak na lůžku provádět celkovou hygienu, jaké jsou možnosti aktivizace, trénink paměti apod. 

Pro oblast Bechyňsko je poradna v provozu dle domluvy a můžete ještě využít i možnost zastoupení v péčidohled pokud si potřebujete zajistit osobní záležitosti, účastnit se našich setkání, dojít na úřad apod. Pro ostatní zájemce o terénní poradnu se provoz řídí aktuální finanční podporou z grantů. Více o provozu mimo oblast Bechyňska viz kalendář akcí. Objednávky do poradny 737 190 891Věra Jakimová

Od 1. 12. 2021 opět v provozu terénní poradna pro celé naše dojezdové území tj. 20 km od Dřítně a 20 km od Týna nad Vltavou. Tato poradna je finančně podpořena Dotačním programem Jihočeského kraje pro rok 2022. Objednání poradny, kdy dojedeme přímo k Vám do domácnosti, kde péči zajišťujete nebo budete zajišťovat na tel. 737 190 891Věra Jakimová