Alzheimerova nemoc

 • je to závažné onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následně k ubývání mozkové hmoty.

 • dále dochází ještě k dalším změnám, jako je ubývání látky – acetylcholinu – to je látka, která zajišťuje přenos informací mezi mozkovými buňkami

 • to logicky vede k velmi významnému narušení mozkových funkcí

 • tato nemoc je destruktivní a vede k nevratným změnám na mozku

 • je progresivní, její příznaky se neustále zhoršují. Je nevyléčitelná.

 • ale včasnou diagnózou, odbornou péčí a pomocí účinných léků lze její postup zpomalit a zajistit základní kvalitu života, určitý standart, na který byl člověk zvyklý

 • touto nemocí trpí asi 3% 65ti letých lidí, ve skupině 80ti letých je to asi 50%

 • může vzniknout v jakémkoli věku ( i mezi 40. a 50. rokem života )

 • v ČR se odhaduje počet nemocných lidí s touto chorobou asi na 80 000

Příčina:

 • není docela známá, vliv může mít dědičnost, ale i různé genetické abnormality, které nejsou zděděné, ale vznikají vlivem okolních vlivů ( poškození plodu, jiná onemocnění, která postihnou mozek, životní prostředí, apod.

 • jedním faktorem pro vznik této nemoci je především vysoký věk

 • dalším faktorem je pohlaví – ženy jsou postiženy více

 • další faktor je – výskyt v rodině

 • výskyt Downova syndromu v blízkém pokrevním příbuzenstvu

 • proběhlé úrazy hlavy, zejména spojené s bezvědomím; proběhlé epizody deprese, zejména těžké, dlouhotrvající

 • také nízká duševní aktivita a nízké vzdělání

Příznaky:

 • porucha krátkodobé paměti ( nemocný si nevzpomene co měl k obědu, ale pamatuje si, co se stalo před mnoha lety )

 • ztráta paměti, která ovlivňuje plnění běžných pracovních úkolů, zapomětlivost

 • problémy s vykonáváním běžných činností ( zapnout TV, mikrovlnku, telefonovat, zhasínat světlo než jdu spát, zamykání, zavírání oken, po umytí zastavení vody )

 • problémy s řečí – stále se ptá na stejné věci nebo stále ty samé věci opakuje, vzpomínání na výrazy, spíše věci popisuje, než jmenuje, používání jiných slov, aniž by si toho všimli, obecnost povídání, motání několika témat dohromady, řeč je obsahově chudá, věty ztrácejí smysl,.. )

 • poté se přidá porucha i dlouhodobé paměti

 • špatný nebo se zhoršující racionální úsudek

 • problémy s abstraktním myšlením ( přirovnání berou doslova, nepochopí humor, ironii,.. )

 • uklízení věcí na nesprávné místo, nemohou pak nic najít ( peněženka do lednice, apod. )

 • změny v náladách nebo chování

 • změny osobnosti

 • ztráta iniciativy, nemají koníčky, které je dřív zajímaly, nápady, je jim všechno jedno, nechávají všechno na druhých, nedokáží se rozhodovat

 • postupná ztráta intelektových schopností

 • porucha orientace – neví který je den, rok, neví kde je, může se ztratit i na místech, které dobře znal, nakonec nepoznává ani své nejbližší

 • nemoc bývá doprovázena nespavostí, halucinacemi, dokonce i agresivitou ( halucinace – hluk, někdo tu byl, já jsem to z té lednice nevyndal, to byla ta paní, co tu byla. Lítají tu kočky, dělají binec. Soused nám leze na zahradu a krade nám jablka. Poruchy chování ve smyslu bloudění, neklidu, nervozity, apod.

 • agresivita – pochází hlavně ze zmatku, nejistoty, kterou nemocní vnímají, nepochopení situace, strach z neznámého

 • často se tyto příznaky ukáží při mimořádné zátěži, stresu – při ztrátě blízkého, hospitalizaci,….

První stadium – nemocný se o sebe ještě dokáže postarat, dodržuje hygienu, vše na co byl vždy zvyklý. Jen s těžšími, složitějšími věcmi mu pomáhá okolí – finance, úřady…

Těchto činností, které člověk zvládá sám ale ubývá.

Poslední stadium – nedodržuje hygienu, zapomíná léky, najíst se, nechce se převlékat, koupat, neuklízí, nechodí ven, vůbec i chůze se zhoršuje, ….až se sám vůbec nenají, je inkontinentní,…..přestává chodit, má poruchy polykání, přestává komunikovat, výrazně se zhoršuje pohyblivost,……až člověk pouze leží a je plně závislý na pomoci druhých lidí.

Komplikace:

 • plynou z nemoci samotné..

 • zapomene zavřít plyn, vodu, nechá zapnutou žehličku,

 • ztratí se, prochladne, vyhladoví, nebre léky – inzulín…

 • AN snižuje imunitu nemocného – i banální infekce může být ohrožením života, zápal plic

 • komplikace související s nehybností – špatná srdeční činnost, dýchání, vyprazdňování, ochabuje svalstvo, kožní – dekubity

Jak se pozná, že člověk trpí AN?

 • příznaky, vyšetření lékaře

 • příznaky jsou plíživé a její příznaky se stále zhoršují

 • je třeba vyloučit i jiná onemocnění, která AN připomínají svými příznaky ( vyšetření u PL – ekg, bioch. Vyš. Krve, moče, rtg S+P )

 • odeslat k neurologovi nebo psychiatrovi

Alzheimerova nemoc je nemoc celé rodiny

 • nutná komplexní léčba

 • nemocný si své potíže neuvědomuje, žije si ve vlastním světě

 • o to víc trpí jeho blízcí, jeho okolí – ztrácí se jim člověk nejmilovanější

 • nemocný v posledním stadiu vůbec neví kdo je, kde je, co znamenal, zda má děti apod.

 • ALE! Nemocný si uchovává určité emoční vnímání. Je schopen stále vnímat pocity, cítění lidí kolem sebe. Pokud bude kolem něj pohoda, bude klidný, jakmile se bude dít něco nečekaného, špatného, napětí, ohrožení, zlo – bude neklidný, úzkostlivý, něšťastný, agresivní

 • V podstatě zrcadlí chování okolí.

Hlavní věc při léčbě AN je:

 • přístup pečujících !!!

 • vlídnost

 • klid

 • láska

 • jistota

 • bezpečí

 • příjemné prostředí

 • činnosti, které nemocný zvládne ( loupání jablek, skládání kapesníků,… )

 • stálá komunikace s nemopcným, i když nevíme, jestli nám rozumí

 • aktivace nemocného směřuje k navození pohody a nenechání mozku v klidu, není to o trénování..

Léčba medikamenty:

 • léky, které vedou ke zvýšení acetylcholinu v mozku, podporují přenos informací, vyživují mozek, prokrvují = okysličují a tím zpomalují postup nemoci.

 • Tyto léky jsou k léčbě nejlehčí a střední Alzheimerovy nemoci

 • Může je napsat neurolog nebo psychiatr

 • ZP je hradí částečně

 • Jsou drahé

Co dělat, když mám podezření, že někdo z mých blízkých trpí touto nemocí?

 • k lékaři – PL

 • ke specialistovi

 • říct příznaky

 • na všechno se vyptat, nestydět se, nechat si vše vysvětlit

 • poznámky, informační materiály

 • ne vše, co vypadá jako AN musí být AN !!!

 • čím dříve, tím lépe

ZÁKLADNÍ RADY – JAK PEČOVAT?

Bezpečnost

 • odklidit vše, co by mohlo způsobit úraz

 • vše zjednodušit

 • zabezpečit plynové sporáky, spotřebiče – odpojit z elektriky, přikrýt knoflíky, úplně odstranit

 • snížit teplotu bojleru pod 50°C

 • odstranit zamykání z vnitřku uzavřených místností, aby se nemohl někde zamknout

 • peníze, peněženky, klíče, doklady – uschovat z dosahu

 • zamknout nebezpečné látky – zápalky, chemické látky, uklízecí prostředky…

 • zabránit v řízení auta

 • zaparkovat auto tak, aby jej nemocný neviděl

 • kontrolovat, kam nemocný chodí

 • úprava dveřních zámků

 • v některých případech je vhodné požádat sousedy o pomoc – když vidí nemocného, že někam jde, říct to…

 • dát nemocnému nějakou identifikaci – náramek Alzheimerovská společnost

Jídlo a pití

 • alespoň jedno jídlo si užít společně s nemocným

 • vysoká pestrost a výživná hodnota

 • dostatek tekutin

Oblékání

 • připravovat oblečení nebo alespoň při tom pomáhat

 • pokud potřebuje pomoci při oblékání, podávat mu jednotlivé kusy oblečení a říkat mu, jak si to má obléct

 • uklízet s ním oblečení, aby věděl kde co má

Podávání léků

 • pravidelně brát léky

 • nespoléhat na to, že si nemocný vezme léky sám

 • uchovávat léky na bezpečném místě

Komunikace a chování

 • stálá komunikace

 • klidně a trpělivě

 • nenechat se rozčílit

 • naučit se vyrovnat s vypjatými situacemi

 • někdy nemocní nepochopí obsah vyřčeného, ale vnímají, jak se co říká

 • vlídný a klidný tón

 • komunikace spíše oznamovací, ne tázací ( místo „Chceš se jít vykoupat?“ raději „Tady máš ručník, jdeme se vykoupat.“ )

 • rozptylovat pozornost nemocného ( místo „Kam jdeš? Víš, že nemůžeš sám jít pryč!“ raději „Než odejdeš, pojď mi prosím pomoct na chvilku tady s …“ ) Nemocný brzy zapomene, že chtěl někam jít.

 • Vyhýbejte se diskuzím o realitě, nemocný není schopen rozlišovat minulost, přítomnost…Může dokonce zapomenout, kdo jste.

 • Netrvat na své verzi, nepřít se

 • Přistoupit na hru nemocného“ ( než „tatínek je už 20 let mrtev“, raději „teď není doma, pak mu zavoláme“ )

Plánovat denní činnost nemocného

 • nemocní AN se často nudí, rádi by byli užiteční, něco by dělali, ale neví co a jak.

 • Úkoly jednoduché

 • Opakující se činnost, rutinní činnosti

 • Pracovat společně s nemocným

 • Udržovat co nejlepší kondici – vycházka v přírodě, cvičení – zmírňuje neklid a zlepšuje spánek