Osobní asistence – základní údaje

Základní informace
– zapsaná v rejstříku ústavů vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 96 (dále APP Slunečnice)
Adresa sídla a kontaktního místa:
Dříteň 162
373 51 Dříteň
:
057 63 444
Kontakty:
Ředitelka, sociální pracovnice: Bc. Jana Vodičková – tel. 723 900 285
Sociální pracovnice: Mgr. Eliška Hájková – tel. 605 745 601
E-mail:
papslunecnice@seznam.cz, APPSlu@seznam.cz
Web:
www.appslunecnice.cz
Pracovní doba:
poskytování osobní asistence – denně 7:00 – 19:00
základní sociální poradenství – po, út, pá 8:00 – 13:00 (v jiný čas po telefonické domluvě)

Podmínky pro poskytování služby
Druh sociální služby
Služba sociální péče – osobní asistence
IČ 8 476 476
Forma sociální služby
Terénní

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři

  • od 18 let