Fakultativní služby

  • Fakultativní úkony jsou poskytovány výjimečně, pouze uživatelům základních služeb osobní asistence a za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
  • Jedná se o úkony, které nejsou obsahem základních služeb a které nelze zprostředkovat odkázáním na běžně dostupné veřejné zdroje.

Např.:

  • Použití koupelny poskytovatele v Dřítni
  • Praní prádla v pračce a prostorách poskytovatele
  • Žehlení prádla v prostorách poskytovatele
  • Zapůjčení kompenzačních pomůcek 
  • Zařizování osobních záležitostí bez účasti klienta, kdy je třeba zohlednit cestovné
  • Kopírování dokumentů
  • Převážení a doprovody klientů APP Slunečnice osobním automobilem

Pozn.: ceník je také přílohou smlouvy o poskytování sociální služby osobní asistence, aktuální ceník naleznete zde:

Cenik-FS-APP-Slunecnice-z.-u.-1