Podpora sociálně zdravotních aktivit

V letošním roce se nám podařilo získat finanční podporu z Jihočeského kraje v rámci projektu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006., o sociálních službách – Podpora sociálně zdravotních aktivit. V rámci tohoto projektu probíhají různá společná setkání se zaměřením na výtvarná tvoření, setkávání u táboráků, cvičení apod. Dále pořádáme informační přednášky určené pečujícím osobám, těm, kteří zvažují, zda budou doma pečovat o blízkého i široké veřejnosti se zájmem o tuto problematiku a zároveň nabízíme individuální konzultace přímo v domácnosti. Další informace o termínech setkání naleznete v sekci Kalendář akcí a Galerie. Děkujeme za finanční podporu Jihočeskému kraji.