Individuální a skupinová setkání od 11/21-12/22

Přestože naše setkávání již nebylo finančně podpořeno žádným grantem, naše asistentky pomáhaly jako dobrovolnice, ve svém volném čase. Sešli jsme se s našimi klienty a společně tvořili v klubovně v DPS Dříteň.

Nadělování dárečků, veliké díky patří všem, kteří se zapojili a přinesli malé drobnosti a pozornosti, které nám potom paní Koudelková zabalila a připravila na předávání. Děkujeme všem!