Společná setkání 2018

Tato setkání probíhala tentokrát bez jakékoli finanční podpory pouze v rámci dobrovolnické činnosti našich zaměstnanců. Za to jim patří veliké díky!