O nás

Od 1. srpna 2008 jsem poskytovala jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb na Krajském úřadě v Českých Budějovicích sociální službu osobní asistenci jako soukromá osoba „Jana Vodičková – Pomoc a Péče Slunečnice“. Přestože jsem byla několik let v terénu jako geriatrická sestra, začínala jsem, jak se říká, na zelené louce a snažila jsem se dozvědět a naučit se vše, co je potřeba k tomu, abych mohla dělat svou práci v sociálních službách kvalitně a zodpovědně. Věřte, že toho byla velká spousta. Když jsem přestala sama stačit stále se zvyšující poptávce nových zájemců o službu, začala jsem přijímat další osobní asistentky, které mi svou prací pomáhaly dostat se postupně do povědomí obyvatel Vltavotýnska a okolních obcí.
Začala vznikat organizace, která se dostávala na úroveň ostatních, již zavedených poskytovatelů. Počet klientů, kterým jsme poskytovaly službu se postupně zvyšoval, takže bylo nutné dál rozšiřovat i celý náš tým pracovnic. Postupně jsme se dopracovaly k tomu,
že chceme růst, rozšiřovat se a zdokonalovat celou naši činnost, takže jsme na začátku roku 2017 začaly pracovat na transformaci a přechodu na větší organizaci s podobným názvem:
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
Bylo třeba založit zapsaný ústav (neziskovou organizaci), projít registrací na KÚ v Českých Budějovicích, zařazením do sítě poskytovatelů JčK a poté jsme mohli začít dělat práci, která nás baví a zajímá v rozšířeném měřítku pod lehce změněnou hlavičkou.
APP Slunečnice byla založena 1. 2. 2017, služby osobní asistence poskytuje od 1.9.2017. Fyzická osoba Jana Vodičková poté svou činnost k 30. 12. 2017 ukončila.

Osobní asistenci vykonáváme v přirozeném prostředí našich uživatelů, v místě jejich bydliště, či na místě, které si uživatel přeje (výlet, návštěva, kulturní akce). Služby stále poskytujeme na území s dojezdem do 20 km od Dřítně či Týna nad Vltavou. Soustřeďujeme se i na okrajové části regionu, vesnice a na místa, kde jsou sociální služby špatně dostupné.

Poslání ústavu

Věříme, že každý člověk si zaslouží péči a pozornost. Seniorům, osobám zdravotně či duševně znevýhodněným a jejich pečujícím rodinám pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, a posilujeme jejich soběstačnost a nezávislost.

Poslání chápeme jako veřejný závazek.

APP Slunečnice má tři hlavní směry (střediska).

 • Terénní sociální služba osobní asistence – definovaná v Zákoně
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
 • Další sociální služby nedefinované v Zákoně č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách, v platném znění.
 • Služby poskytované na základě Zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, v platném znění
 • Služby osobní asistence – středisko 1
  APP Slunečnice je registrována jako poskytovatel osobní asistence
  na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Službu vykonáváme
  v přirozeném prostředí našich uživatelů – doma, v místě jejich bydliště, nebo kde si přejí. Plně respektujeme osobnost našich uživatelů i jejich požadavky a přání spojené s realizací osobní asistence. Prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných APP Slunečnicí chceme pomoci našim klientům žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život v jejich přirozeném prostředí, ve svém domově či u svých blízkých. Aktivně a smysluplně se snažíme pomoci uživatelům se začleňovat do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení.
 • Další navazující aktivity – středisko 2 : informovanost – pracujeme na tom, aby se mezi občany dostaly informace o sociální sféře, sociálních službách a o jejich fungování
  a možnostech.
  Pomoc a podpora neformálním pečovatelům – chceme pomoci pečujícím osobám, rodinám a blízkým získat informace o efektivní
  a smysluplné péči o své blízké, získat informace o možnostech kombinace jejich osobního a pracovního života s péčí o svého blízkého v domácnosti.
  Komunitní plánování sociálních služeb – jsme aktivně zapojeni
  do místních pracovních skupin komunitního plánování v Týně
  nad Vltavou, Českých Budějovicích, Vodňanech, Bechyni (Táborsko)
  a také v krajské pracovní skupině Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
  Aktivně působíme v zajišťování dostupnosti sociální péče, odstraňování bariér, spolupracujeme s obcemi Jihočeského kraje, snažíme se o rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách, vytváříme programy, které jsou zaměřeny na sociální a společenský kontakt a programy na vzdělávání pro širokou veřejnost a zaměstnance.

Všichni naši pracovníci odpovídají kvalifikačním požadavkům zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit na Vás i Vaše náměty, dotazy či připomínky.
Pěkný den přeje kolektiv APP Slunečnice