Podporují nás

Mnohokrát děkujeme za podporu!

STÁTNÍ PODPORA

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Jihočeský kraj 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Město Vodňany 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Město Týn nad Vltavou 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Obec Dříteň finanční dary 2018, 2020, 2021, 2022

Město Bechyně 2019, 2022, 2023


NADACE

Nadace ČEZ 2019, 2021, 2022, 2023

VDV Nadace Olgy Havlové 2020

Nadace Karel Komárek Family Foundation 2020


DARY – PRÁVNICKÉ OSOBY

MAS Vodňanská ryba podpora projektu pro pečující ve Vodňanech 2019


SOUKROMÍ DÁRCI (FYZICKÉ OSOBY)

Paní Jana Kavalírová, finanční dary 2022

Paní Jana Strnadová z Chmelné u Křemže – dar – elektrický invalidní vozík 2018

Pan Michal Krawec, Zliv, finanční dary 2021, 2022

Dárce z Vodňan, finanční dary 2021, 2022

Firma Videolektor.cz s. r. o., finanční dar 2023


EVROPSKÁ UNIE

Evropská unie – Integrovaný regionální operační program prostřednictvím MAS Rozkvět 2018

Evropská unie – Operační program Zaměstnanost prostřednictvím MAS Lužnice 2020-2022