2012 PaP Slunečnice

V letošním roce byl poskytnut finanční příspěvek dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2012 pro projekt Zavedení a zajištění svépomocných  a volnočasových aktivit pro klienty s handicapem a seniory

Náš projekt se týká dobrovolnictví a založení keramické a volnočasové dílny. Proběhly sociální průzkumy s dotazníkovými šetřeními, nyní probíhá vyhodnocování výsledků.

Z prvních předběžných výsledků vyplývá, že o společnost dobrovolníků je mezi seniory zájem a rovněž by otevřenou keramickou a volnočasovou dílnu navštěvovali jak mladí lidé s dětmi, tak i senioři a lidé s handicapem. Bohužel, výše příspěvku z Jihočeského kraje (20 000 Kč), je zcela nedostatečná na zprovoznění nové keramické a volnočasové dílny. Průzkumy proběhly v obcích Dříteň, Zliv, Munice, Olešník, Zahájí, Malešice, Chvalešice, Nákří. Poskytnutá částka byla čerpána na sociální průzkum, tvorbu dotazníků, nábor a školení tazatelů a jejich odměny, dále na pokrytí cestovních náhrad při sběru dat. Mzda, cestovní náhrady našich zaměstnanců a náklady na kancelářské potřeby byly poskytnuty z vlastních zdrojů.

Investiční náklady na samotné zprovoznění dílny dosáhly podle předběžného rozpočtu částky 100 000 Kč jen na základním vybavení: keramická pec, hrnčířský kruh, keramická hlína, glazury a další pomůcky (nástroje, formy, barvy). Náklady ve výši 50 000 Kč, spojené s pronájmem prostor, stavebními úpravami,  tvorbou zázemí, nákupem dalších materiálů (kancelářské potřeby, pastelky, papíry, nůžky, lepidla) měly být hrazeny z vlastních zdrojů.

S ohledem na výši příspěvku nejsme schopni v tuto chvíli dílnu zprovoznit. Projekt nyní pokračuje v omezené míře. Nadále spolupracujeme se stávajícími dobrovolníky i novými zájemci, jsme připraveni dobrovolnickou službu rozšiřovat. S ohledem na výsledky dotazníků, se budeme snažit nalézt jinou cestu, jak pokračovat v realizaci projektu nejen v dobrovolnické službě, ale i v realizaci zprovoznění keramické  a volnočasové dílny. Obrátili jsme se na jiné sponzory a hledáme další možnosti finanční podpory.