Základní údaje, cílová skupina

Základní informace
– zapsaná v rejstříku ústavů vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 96 (dále APP Slunečnice)
Adresa sídla a kontaktního místa:
Dříteň 162
373 51 Dříteň
:
057 63 444
Kontakty:
Ředitelka: Bc. Jana Vodičková – tel. 723 900 285
Sociální pracovnice: Bc. Věra Jakimová – tel. 737 190 891
E-mail:
papslunecnice@seznam.cz
Web:
www.appslunecnice.cz
Pracovní doba:
poskytování osobní asistence – denně 7:00 – 19:00
základní sociální poradenství – po, út, čt 8:00 – 13:00

Podmínky pro poskytování služby
Druh sociální služby
Služba sociální péče – osobní asistence
IČ 8 476 476
Forma sociální služby
Terénní

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři


od 18 let