Setkávání 2019

Pro tento rok bylo setkávání podpořeno grantem Jihočeského kraje. Kromě společenských akcí jako je opékání špekáčků, velikonoční setkání, pečení buchet apod. probíhají častější tématická volnočasová tvoření, individuální aktivizace a nově probíhá série setkání a přednášek pro pečující rodiny
a zájemce o tuto problematiku z řad široké veřejnosti (kalendář akcí).

Odpolední káva a červencové setkání na zahradě