Setkávání 2019

Pro tento rok bylo setkávání podpořeno grantem Jihočeského kraje. Kromě společenských akcí jako opékání špekáčků, Velikonoční a Vánoční setkání probíhají častější volnočasová tvoření a nově probíhá série setkání a přednášek pro pečující rodiny. (kalendář akcí)

Odpolední káva a červencové setkání na zahradě