Ostatní sociální služby

Mezi ostatní sociální služby, které poskytuje APP Slunečnice patří aktivity, které navazují na základní služby nebo takové, které je doplňují. Tyto služby nejsou definovány zákonem o sociálních službách. Většinou jde o doplňkové činnosti, na které se nám v daném roce podaří zajistit finance a mohou pak být poskytovány zdarma. Např. rekondiční zdravotní programy pro seniory, výtvarná tvoření, společná setkávání, různé další aktivizační či společenské činnosti, přednášky pro neformální pečující, zvyšování informovanosti o sociální sféře, apod.

  

Tyto aktivity a doplňkové služby poskytujeme v dojezdovém území osobní asistence – tedy do 20 km od Dřítně a Týna nad Vltavou.
Chceme tím obohatit zejména venkovské oblasti, které jsou oproti městům svou lokací dost limitovány a znevýhodněni. Lidé z vesnic, zejména pokud jsou nějakým způsobem znevýhodnění či nesoběstační, nemají možnost využívat různé služby, protože ty jsou z většiny soustředěny do měst.

Z toho vyplývá náš cíl – udržitelnost venkova, komunitní rozvoj a zabezpečení možností řešit obtížné sociální situace jeho obyvatel.