Ostatní

Středisko 3 poskytuje služby na základě živnostenského oprávnění. Jedná se např.o služby pro rodinu a děti, praní a žehlení a velké úklidy v domácnosti u zájemců, kteří nejsou klienty osobní asistence.

Tato činnost patří k vedlejší hospodářské činnosti a výnosy jsou využívány k celkovému chodu ústavu.