O nás

O nás…

Od 1. srpna 2008 jsem poskytovala jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb na Krajském úřadě v Českých Budějovicích sociální službu osobní asistenci jako soukromá osoba „Jana Vodičková Pomoc a Péče Slunečnice“. Začínala jsem, jak se říká, na zelené louce a snažila jsem se dozvědět a naučit se vše, co je potřeba k tomu, abych mohla dělat svou práci v sociálních službách kvalitně a zodpovědně. Věřte, že toho byla velká spousta. Když jsem přestala sama stačit stále se zvyšující poptávce nových zájemců o službu, začala jsem přijímat další osobní asistentky, které mi svou prací pomáhaly dostat se postupně do povědomí obyvatel Vltavotýnska a okolních obcí.
Začala vznikat organizace, která se dostávala na úroveň ostatních, již zavedených poskytovatelů. Počet klientů, kterým jsme poskytovaly službu se postupně zvyšoval, takže bylo nutné dál rozšiřovat i celý náš tým pracovnic. Postupně jsme se dopracovaly k tomu,
že chceme růst, rozšiřovat se a zdokonalovat celou naši činnost, takže jsme na začátku roku 2017 začaly pracovat na transformaci ze „soukromé podnikatelky“ na větší organizaci s podobným názvem:
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
Bylo třeba založit zapsaný ústav (neziskovou organizaci), projít registrací na KÚ v Českých Budějovicích, zařazením do sítě poskytovatelů JčK a nyní můžeme začít dělat práci, která nás baví a zajímá v rozšířeném měřítku pod lehce změněnou hlavičkou.
APP Slunečnice byla založena 1. 2. 2017, služby osobní asistence poskytuje od 1.9.2017.
Ovšem pro klienty osobní asistence se tím nic nemění. Naopak nám šlo o rozšíření naší činnosti, zlepšování podmínek, zdokonalení našich služeb a celkového zvýšení prestiže práce v sociálních službách.
Osobní asistenci vykonáváme v přirozeném prostředí našich uživatelů, v místě jejich bydliště, či na místě, které si uživatel přeje (výlet, návštěva, kulturní akce).
Služby stále poskytujeme na území s dojezdem do 20 km
od Dřítně či Týna nad Vltavou
. Soustřeďujeme se i na okrajové části regionu, vesnice i na místa, kde jsou sociální služby špatně dostupné.

Poslání ústavu

Věříme, že každý člověk si zaslouží péči a pozornost. Seniorům, osobám zdravotně či duševně znevýhodněným a jejich pečujícím rodinám pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, a posilujeme jejich soběstačnost a nezávislost.

Poslání chápeme jako veřejný závazek.

APP Slunečnice má tři hlavní směry (střediska).

 • Terénní sociální služba osobní asistence – definovaná v Zákoně
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
 • Další sociální služby nedefinované v Zákoně č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách, v platném znění.
 • Služby poskytované na základě Zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, v platném znění
 • Služby osobní asistence
  APP Slunečnice je registrována jako poskytovatel osobní asistence
  na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Službu vykonáváme
  v přirozeném prostředí našich uživatelů – doma, v místě jejich bydliště, nebo kde si přejí. Plně respektujeme osobnost našich uživatelů i jejich požadavky a přání spojené s realizací osobní asistence. Prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných APP Slunečnicí chceme pomoci našim klientům žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život v jejich přirozeném prostředí, ve svém domově či u svých blízkých. Aktivně a smysluplně se snažíme pomoci uživatelům se začleňovat do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení.
  Informovanost – pracujeme na tom, aby se mezi občany dostaly informace o sociální sféře, sociálních službách a o jejich fungování
  a možnostech.
  Pomoc a podpora neformálním pečovatelům – chceme pomoci pečujícím osobám, rodinám a blízkým získat informace o efektivní
  a smysluplné péči o své blízké, získat informace o možnostech kombinace jejich osobního a pracovního života s péčí o svého blízkého v domácnosti.
  Komunitní plánování sociálních služeb – jsme aktivně zapojeni
  do místních pracovních skupin komunitního plánování v Týně
  nad Vltavou, Českých Budějovicích, Vodňanech, Bechyni (Táborsko)
  a také v krajské pracovní skupině Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
  Aktivně působíme v zajišťování dostupnosti sociální péče, odstraňování bariér, spolupracujeme s obcemi Jihočeského kraje, snažíme se o rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách, vytváříme programy, které jsou zaměřeny na sociální a společenský kontakt a programy na vzdělávání pro širokou veřejnost a zaměstnance.

Všichni naši pracovníci odpovídají kvalifikačním požadavkům zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit na Vás i Vaše náměty, dotazy či připomínky.
Pěkný den přeje kolektiv APP Slunečnice