Osobní asistence – základní údaje

Základní informace
– zapsaná v rejstříku ústavů vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 96 (dále APP Slunečnice)
Adresa sídla a kontaktního místa:
Dříteň 162
373 51 Dříteň
:
057 63 444
Kontakty:
Ředitelka: Bc. Jana Vodičková – tel. 723 900 285
Sociální pracovnice: Bc. Věra Jakimová – tel. 737 190 891
E-mail:
papslunecnice@seznam.cz
Web:
www.appslunecnice.cz
Pracovní doba:
poskytování osobní asistence – denně 7:00 – 19:00
základní sociální poradenství – po, út, čt 8:00 – 13:00

Podmínky pro poskytování služby
Druh sociální služby
Služba sociální péče – osobní asistence
IČ 8 476 476
Forma sociální služby
Terénní

Cílová skupina
– osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby v péči o sebe a svou domácnost
– osoby s tělesným postižením
– osoby se zdravotním postižením
– osoby s mentálním postižením
– osoby s chronickým duševním onemocněním
– osoby s kombinovaným postižením
– senioři
– osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
– osoby od 18 let věku až po seniory nad 80 let