Základní sociální poradenství

 • Základní sociální poradenství je poskytováno sociální pracovnicí APP Slunečnice zdarma.
 • Jedná se např. o:
  – poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob
  – poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, příspěvek na péči včetně odvolání apod.
  – poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
  – poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k  zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě
  – poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí na spolupráci při péči o člena rodiny
 • V případě zájmu o sociální poradenství probíhá setkání se sociálním pracovníkem, dle přání uživatele, buď v kanceláři APP Slunečnice v Dřítni nebo v domácnosti klienta.
 • Naše sociální pracovnice Bc. Eliška Hájková je k dispozici v kanceláři APP Slunečnice, Dříteň 162 v pondělí, úterý a v pátek od 8:00 do 15:00 hod.
  nebo kdykoli v jiném čase po předchozí telefonické domluvě
  (tel. objednání na čísle 605 745 601)
  .
 • Mimo tyto časy volejte p. Bc. Vodičkové na tel. 723 900 285
 • Tato služba je poskytována nejen uživatelům sociální služby osobní asistence ale i ostatním občanům, kteří potřebují radu či pomoc při řešení své životní situace.
 • Cílem sociálního poradenství je klient, který se orientuje ve své situaci, dokáže aktivně hájit svá práva, zná svoje povinnosti a možnosti řešení, umí definovat své potřeby a přání, samostatně a aktivně jedná. Smyslem je pomoci klientovi poskytnout bohatší život a vést ho k větší pohodě. Jedná se o proces, jehož smyslem je rozvinutí stávajících klientových schopností, nebo též náprava současného stavu a zplnomocnění klienta, aby dokázal svoji situaci zvládnout, zejména prostřednictvím podpory ze strany poradce.
 • Cílová skupina
  Každý člověk, který potřebuje informace o možnostech řešení své situace, o dostupných službách, o svých právech a povinnostech.