Ceník služeb osobní asistence

Základní služby …. 2 Kč/minuta (120,- / hod.)

  • Základní služby jsou služby osobní asistence, které poskytujeme každý den včetně sobot, neděl a svátků od 7 do 19 hodin.  Účtují se podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Klienti nejsou limitováni žádným minimálním povinným odběrem hodin asistence. 
  • Počítá se čas návštěvy samotné a k tomu čas potřebný na cestu ke klientovi a od klienta. 

Fakultativní služby

  • Jsou poskytovány nadstandartně. Účtují se jen skutečné náklady, vynaložené na poskytnutí služby.

Použití koupelny poskytovatele v Dřítni – 120/hod Kč za službu OA + FS 50 Kč

Praní prádla v prostorách poskytovatele – 120/hod Kč za službu OA + FS 50 Kč

Žehlení prádla v prostorách poskytovatele – 120/hod Kč za službu OA + FS 15 Kč

Zapůjčení kompenzačních pomůcek dle ceníku

Zařizování osobních záležitostí bez účasti klienta, kdy je třeba zohlednit cestovné – 120 Kč za službu OA + FS cestovné 7 Kč/km

Kopírování dokumentů – 1str. – 2Kč

platnost ceníku 1. 9. 2017