Ceník služeb osobní asistence

Základní služby ………………….135,- / hod. s platností od 1. 4. 2022

  • Základní služby jsou služby osobní asistence, které poskytujeme každý den včetně sobot, neděl a svátků od 7 do 19 hodin.  Účtují se podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Fakultativní služby

  • Jsou poskytovány mimořádně. Účtují se jen skutečné náklady, vynaložené na poskytnutí služby.