2022

V roce 2022 bude organizace mimo služby osobní asistence realizovat tři nové projekty. Zároveň tento rok končí tříletý projekt na podporu pečujících osob na Bechyňsku, který byl podpořen Evropskou unií v Operačním programu Zaměstnanost.

Nové projekty 2022

1. Nadace ČEZ podpořila naše členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR a vzdělávání zaměstnanců částkou 80 474 Kč.

Finanční podpora z Nadace ČEZ Neziskovky 2022 je využita na zajištění speciálního vzdělávání zaměstnanců, které pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o zážitkové kurzy v gerontoobleku a virtuální reality s přímým osobním prožitkem toho, jak se cítí starý nebo nemocný člověk a dále kurz první pomoci, který pro nás na míru pořádal PrPom.

2. Podpora pečujících osob a podpora seniorů a OZP ve Vodňanech

Projekt Podpora pečujících osob a sociálně zdravotní program pro OZP a seniory je financován v Programové dotaci města Vodňany.

Ve Vodňanech budou v rámci tohoto projektu podporovány pečující osoby formou skupinových setkání, dále bude k dispozici terénní poradna.

Senioři a OZP budou podpořeni max. celkem 30 hodinami. Individuální programy, kdy je možné se věnovat podle potřeby různým aktivizačním technikám, mohou i pečující využít jako čas, kdy ví, že mají zajištěné a pokryté hodiny, kdy si vyřizují osobní záležitosti. Klienti v těchto programech mohou vyzkoušet např. trénink paměti, bazální stimulaci, nebo „jen“ procházku. Vše je zdarma!

3. Podpora pečujících osob na území Jihočeského kraje

Projekt je zaměřen na zajištění podpůrného systému pro pečující osoby mimo Bechyňska a města Vodňany. (Tato území jsou pokryta samostatnými projekty.) Podpora je zajišťována formou mobilní poradny, kdy dojedeme přímo do domácnosti, kde péče bude probíhat nebo již probíhá a dále budou realizována setkání pro pečující a budoucí pečující. Projekt je finančně podpořen Dotačním programem Jihočeského kraje pro rok 2022 – DP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.