2022

Podpora pečujících osob

Projekt je zaměřen na zajištění podpůrného systému pro pečující osoby. Podpora je zajišťována formou mobilní poradny, kdy dojedeme přímo do domácnosti, kde péče bude probíhat nebo již probíhá a dále budou realizována setkání pro pečující a budoucí pečující. Projekt je finančně podpořen Dotačním programem Jihočeského kraje pro rok 2022 – DP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.