Projekty 2024

Sociálně zdravotní aktivity seniorů a OZP a podpora pečujících

Projekt byl podpořen městem Vodňany v rámci Programové dotace města Vodňany částkou 20.000,-

Cílem projektu je podpora neformálních pečujících osob, seniorů a osob se zdravotním postižením na území města Vodňany a okolí.

Projekt bude realizován pomocí mobilní poradny pro neformální pečující, kde jsme připraveny vyjet do domácnosti, ve které se pečuje či pečujícími na určení místo a poradit ohledně nastavení péče, kombinací služeb, orientací ve zdravotně sociálních službách a mnohých dalších tématem.

Další aktivitou v rámci tohoto projektu jsou aktivity, které jsou realizovány individuálně se seniory či osobami se zdravotním postižením opět na jimi určeném místě. Náplní těchto setkání mohou být různé aktivizace – trénování paměti, podpora motoriky a mnoho dalších.

Poslední aktivitou je zmapování počtu pečujících osob ve Vodňanech a okolí a jejich situaci, dostupnost informací z jejich pohledu. Výsledky ankety budou zveřejněné na našich webových stránkách.

Sociálně zdravotní aktivity pro OZP a seniory z Dříteňska

Tento projekt byl podpořen v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje částkou 15.000,- Kč.

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality života a prevence sociální exkluze cílové skupiny. Cíl bude naplněn pomocí různých aktivit a setkání, které budou probíhat cca 1 měsíčně. Konkrétně půjde například o aktivity zaměřené na procvičování paměti, trénování kognitivních funkcí, tvoření nebo různá výlety do přírody, ke koním či posezení v cukrárně.

Rozvoj osobní asistence APP Slunečnice

Tento projekt Nadace ČEZ podpořila částkou 100.000,-

Cílem projektu je získání finanční prostředky na pracovní pozice, které jsme dosud neměli (administrativní pracovnice) a možnost rozšíření pozice sociální pracovnice, která je dosud na DPČ.

Komunitní sociální práce MAS Lužnice – Podpora pečujících

Realizace 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Projekt má několik základních aktivit:

  1. Setkání pro pečující – hlavním cílem je organizace pravidelných setkání pro neformální pečující, budoucí pečující, ale i širokou veřejnost se zájmem o tuto problematiku. Setkání se budou konat ve čtyřech „centrech“ na území MAS Lužnice tak, aby byla dobře přístupná co největší cílová skupina. Při společných setkáních vznikne prostor pro sdílení typických problémů pečujících osob, možnost diskuze a získání rady od odborného pracovníka. Dalším cílem aktivity je zapojení cílové skupiny do místní komunity, nalezení vlastních sil pro řešení typických problémů pečujících, propojení s komunitním plánováním a propojení pečujících ze vzájemně blízkých obcí.
  2. Terénní poradna, nastavování péče – cílem této aktivity je zajistit komplexní podpůrný systém pro pečující osoby formou individuálních návštěv v přirozeném prostředí, kde probíhá péče. Jedná se o zmapování situace v rodině pečujícího, zjištění problémů a nedostatků v poskytování péče, zvyšování vzdělání a kompetencí v poskytování péče, nalézání možností řešení sociální situace pečujícího, podpora v oblasti fyzické i psychické, nalezení propojení s formální péči atd.
  3. Podpora obcí v sociální oblasti – cílem je navázání spolupráce s obcemi a zajištění kontinuální informovanosti v sociální oblasti a aktualizace informací. Tato spolupráce má za cíl motivovat obce k většímu zapojení a podpoře sociální oblasti, kterou by mohla využívat cílová skupina neformálních pečujících. Dále z této aktivity mohla vzniknout zpětná vazba na zatím neoslovenou část cílové skupiny.