Podporují nás

Mnohokrát děkujeme za podporu!

STÁTNÍ PODPORA

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Jihočeský kraj 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Město Vodňany 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 – 2 projekty

Město Týn nad Vltavou 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Obec Dříteň finanční dary 2018, 2020, 2021, 2022

Město Bechyně 2019, 2022

NADACE

Nadace ČEZ 2019, 2021, 2022

VDV Nadace Olgy Havlové 2020

Nadace Karel Komárek Family Foundation 2020

EVROPSKÁ UNIE

Evropská unie – Integrovaný regionální operační program prostřednictvím MAS Rozkvět 2018

Evropská unie – Operační program Zaměstnanost prostřednictvím MAS Lužnice 2020 – 2022

MAS Vodňanská ryba podpora projektu pro pečující ve Vodňanech 2019

SOUKROMÍ DÁRCI

Paní Jana Strnadová z Chmelné u Křemže – dar – elektrický invalidní vozík 2018

Paní Jana Kavalírová, finanční dary 2022

Pan Michal Krawec, Zliv, finanční dary 2021, 2022

Dárce z Vodňan, finanční dary 2021, 2022