Odkazy

 

www.diastyl.cz aktivní a zdravý život s diabetem

www.mpsv.cz stránky Ministerstva práce a sociálních věcí – sociální služby

www.aktivnizivot.cz život s roztroušenou sklerozou

www.osobniasistence.cz stránky o osobní asistenci, rady, návody, důležité informace

www.pecujici.cz stránky pro pečovatele o seniory

www.socialnirevue.cz s ociální práce a společenské otázky

www.umirani.cz stránky o pomoci umírajícím, co všechno udělat, aby blízký člověk

nemusel zemřít sám v nemocnici s cizími lidmi kolem sebe

http://www.zeny.cz/magazin/finance/kdyz-davky-nestaci-aneb-privydelek-pri-materske.aspx

http://www.czech.cz/cz/Default.aspx?vote_for=57809 oficiální staránky České republiky

www.duchody-duchodci.cz stránky o tom, co řeší důchodci

www.vzp.cz stránky Všeobecné zdravotní pojišťovny

www.lorm.cz stránky pro hluchoslepé

www.mineralfit.cz informační server pro zdraví

home.tiscali.cz/lada.pinter stránky o reiki – životním stylu

www.laznebechyne.cz stránky Bechyňských lázní

www.cz.hartmann.info stránky společnosti se zdravotnickým materiálem a pomůckami

http://www.kredos.cz/cenik.html výroba zdravotnických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek

http://www.anticer.cz/index.htm internetové stránky výrobce naslouchadel

http://www.dmapraha.cz/static/odkazy kompenzační pomůcky

www.helples.cz kompenzační pomůcky pro postižené

http://www.sons.cz/index.php stránky pro nevidomé a slabozraké

http://www.dobromysl.cz/o-nas.htm Dobromysl.cz je internetový server poskytující

komplexní informace o problematice zdravotního postižení – konkrétně různých forem

mentálního postižení a autismu – a integrace lidí s tímto typem postižení do společnosti.

http://ligavozick.skynet.cz/ip/index.php liga za práva vozíčkářů

http://www.bkb.cz/index.php Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní

pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory.

www.centrumelektra.cz na pomoc ženám – obětem sexuálního násilí v dětství a ženám znásilněným.

http://www.cppt.cz/cz/uvod.asp centrum protidrogové prevence a terapie

http://www.domacinasili.cz/index.php stránky pomoci obětem domácího násilí

http://www.donalinka.cz/index.php stránky pomoci obětem násilí

www.mammahelp.cz sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

www.motylek.org/motylek sdružení na pomoc dětem s handicapy

www.roska-jihlava.cz regionální organizace Roska Jihlava

www.rozkosbezrizika.cz prevence a léčba sexuálně přenosných chorob

www.spj.cz Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., je občanské sdružení založené

v roce 1994, jehož posláním je iniciování a rozvoj nových metod prevence kriminality a

řešení následků trestné činnosti, které zohledňují zájmy a potřeby oběti, pachatele,

příp. jejich sociálního prostředí.

www.zivotni-energie.cz stránky o životní energii, budhismu a jiných alternativních směrech

www.cs.wikipedia.org senzační encyklopedie

www.alzheimer.cz stránky České alzheimerovské společnosti

www.ordinace.cz stránky o zdraví, vyšetřování a léčení nemocí

www.beltina.cz portál věnovaný zdraví

www.dama.cz internetový časopis pro ženy

www.herbia.eu internetový obschod se zdravím

www.seniortip.cz stránky nejen pro seniory

www.esoterika.cz informační server pro duchovní rozvoj

http://www.volny.cz/karel.redlich/TLUM.htm jak si mohou neslyšící lidé objednat tlumočníka znakové řeči

www.psychologie.doktorka.cz stránky o zdraví a o kráse