Aktuality Koronavirus

13. 11. 2020

Upozorňujeme klienty z Bechyňska a především pečující osoby, že terénní poradna pro pečující je nadále v provozu. Nejezdíme pouze k osobám nemocným či v karenténě. Pokud potřebujete poradit, upravit péči, či si zařídit osobní záležitosti a v péči zastoupit, neváhejte nás kontaktovat. V rámci projektu EU je samozřejmě vše zdarma.

1. 10. 2020

Všem našim stávajícím klientům a především osamělým klientům nabízíme telefonickou podporu. Pokud se cítíte osamělí, zažíváte obavy a strach, neváhejte nám zavolat, pokusíme se Vám pomoci.

13. 9. 2020

Linka 1221, kterou spustilo Ministerstvo zdravotnictví, slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19. V provozu je každý všední den od 8 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 16:30 hodin.

Dotazy veřejnosti zodpoví proškolení medici a medičky. V pravidelných směnách se jich na lince střídá téměř stovka.

Kromě informační linky ke koronaviru 1221, provozuje Ministerstvo zdravotnictví také zdravotnickou linku 224 972 222. Na ní jsou zaměstnanci ministerstva veřejnosti k dispozici ve všední dny od 9 do 17 hodin. Linka slouží pro dotazy, které se týkají zdravotnictví a nejsou primárně spojené s koronavirem.

21. 5. 2020 Vážení spoluobčané, přestože dochází k rozvolňování vládních opatření, apelujeme na Vás, abyste zůstávali obezřetní a návštěvy v DPS zachovali nadále v nejnutnějších případech. Pokud potřebujete dezinfekci nebo roušky, obraťte se na nás v kanceláři. Vaše Slunečnice

Linka seniorů 800 200 007

pro osamělé seniory nová nonstop bezplatná linka v krizové

situaci epidemie 800 160 166

1212 celorepubliková informační linka zdarma

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje 736 514 386 od 7 do 17 hod.

www.koronavirus.mzcr.cz – zde najdete aktuální informace od vlády, přehled situace v naší republice a různé články

www.kraj-jihocesky.cz – zde jsou aktuální informace z našeho kraje

ČAP zřídí od pondělí 23. března bezplatnou linku 530 331 100, která bude fungovat denně od 8 do 18 hodin – nabídka psychologické podpory

Nejohroženější skupinou jsou senioři. Kam mohou volat, kdo jim vyzvedne důchod nebo jak si obstarají nákup?
Senioři patří k nejohroženějším skupinám, smrtnost u lidí nad 60 let je totiž asi čtyřprocentní, a u lidí nad 80 let dokonce patnáctiprocentní (oproti smrtnosti 0,4 procenta u lidí do padesáti let). Nejlepší prevencí tak je vycházet z domu co nejméně, ideálně vůbec.

Kam volat, když si nevím rady, mám strach nebo pociťuji příznaky?
Veškeré otázky a nejasnosti týkající se koronaviru by vám měli zodpovědět na bezplatné infolince 1212. Může být ale přetížená, a tak může chvíli trvat, než se na ni dovoláte. V takovém případě zachovejte klid, nepanikařte a buďte trpěliví.
Pokud pociťujete příznaky, necítíte se dobře a podobně, určitě nikam nechoďte a nejezděte. Můžete zavolat buď svému praktickému lékaři, který má veškeré potřebné informace, a poradí vám, co přesně dělat.
Pokud je vám opravdu zle, můžete samozřejmě volat i linku 112, ale rozhodně je předem upozorněte, že pociťujete příznaky koronaviru. Tuto linku ale využívejte opravdu jen v krajní nouzi. Jestliže se chce pouze poradit ohledně informací o koronaviru volejte linku 1212.

16. 3. 2020

Vážení přátelé, současný vývoj ohledně koronaviru představuje pro nás všechny nelehkou situaci. Naše organizace se intenzivně zabývá aktuálním vývojem. Snažíme se neustále reagovat na vaše potřeby. I když jsme museli omezit provoz v terénu, neboť jsme přišli o několik asistentek, které musely zůstat doma s dětmi, u všech klientů, kde nebyla možná pomoc rodiny, doposud zavedený režim péče zůstal. Přestože péče v terénu je omezená, pomáháme dál, jak můžeme. Po domluvě s obcí Dříteň, kde sídlíme, zajišťujeme nyní všem obyvatelům DPS ať již jsou či nejsou našimi klienty, donášky nákupů a léků. Jen je nutné si toto domlouvat s asistentkami individuálně s předstihem! Díky.

Síla je v solidaritě a vzájemné pomoci, děkujeme všem dobrým duším, které nejen nám, ale i obyvatelům DPS ušily a dodaly roušky. Všem ostatním děkujeme, že dodržujete doporučení vlády i úřadů a nechodíte na návštěvy zbytečně a bez ochranných pomůcek. Buďme opatrní a odpovědní, jenom tak ochráníme sebe, své blízké a celé naše okolí. Přejeme nám všem brzké uklidnění a překonání tohoto stavu. Vaše Slunečnice