Aktuality

Zveme Vás na hudební odpoledne, které proběhne v rámci Klubíku DPS v úterý 30. května od 14:00 v klubovně.

Můžete se těšit na relaxaci, různá rytmická cvičení a také hudební kvíz.

Každý kdo se zúčastní dostane malý dárek.

S platností od 1. 1. 2023 se, dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění, mění cena za základní službu osobní asistence na 155,- Kč za hodinu při využití méně než 80hodin služby za jeden kalendářní měsíc. Pokud klient využije měsíčně 81 hodin a více, zůstává výše úhrady stejná (135,- Kč za hodinu).

Více informací v tiskové zprávě MPSV: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_%C3%BAhradov%C3%A1+vyhl%C3%A1%C5%A1ka_131222.pdf/34f314d8-2d81-750e-c249-9f0a57423646

06/2022: Děkujeme obci Bechyně za finanční podporu našich služeb.

Nadace ČEZ finančně podpořila speciální vzdělávání našich asistentek, více o projektu viz Projekty- 2022 Nadace ČEZ.

Naše organizace je členem Asociace, která je členem EDE (Evropská asociace poskytovatelů dlouhodobé péče), FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci), European Social Network – ESN (Evropská sociální síť)a The European Association of Homes and Services for the Ageing – EAHSA (evropská integrální platforma poskytovatelů bydlení, služeb a péče o stárnoucí sektor).

Členstvím se nám otevírají např. další možnosti vzdělávání, účast na konferencích, participace v národních i mezinárodních projektech, právo připomínkovat všechny zákony, vyhlášky a jiné předpisy týkající se přímo či nepřímo sociálních služeb.

POTRAVINOVÁ BANKA

čerpání potravinové a materiální pomoci prostřednictvím Potravinové banky Jihočeského kraje, více na adrese:https://www.pbjk.cz/…nas (dále jen „PbJk“) pro občany, kteří jsou v těžké sociální situaci. Nejčastěji se jedná o seniory, matky samoživitelky, osoby s duševním či tělesným postižením či osoby bez přístřeší.