Služby

APP Slunečnice má tři hlavní směry (střediska).

 • Středisko 1. Terénní sociální služba osobní asistence – definovaná v Zákoně
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  Je to služba sociální péče, terénní forma, poskytovaná u klienta v jeho vlastním sociálním prostředí.
       
 • Středisko 2. Další sociální služby nedefinované v Zákoně č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách, v platném znění.
  Např. provozování veřejně prospěšných aktivit zaměřených tak, aby lidé
  se znevýhodněním z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, zdravotního, tělesného či duševního znevýhodnění, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby, mohli žít běžný způsob života, jaký žijí jejich vrstevníci.
  Dále podpora a pomoc pro neformální pečovatele (rodiny, blízké, přátele), kteří potřebují informace o tom, jak správně pečovat, jaké jsou možnosti sociální péče
  a služeb, aby mohli sladit svůj osobní a profesní život s péčí o svého blízkého.
  Také další sociální služby nedefinované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale související s nimi. Například aktivizace, volnočasové aktivity, výtvarné činnosti, programy, které jsou zaměřeny na sociální a společenský kontakt apod.
  Aktivní působení v zajišťování dostupnosti sociální péče a volnočasových aktivit.
  Spolupráce s Jihočeským krajem, obcemi Jihočeského kraje, místními akčními skupinami a donátory na realizaci projektů ústavu.
  Rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách, spolupráce na komunitním plánování
  v Jihočeském kraji.
  Vzdělávací programy pro veřejnost i zaměstnance.

 • Středisko 3. Služby poskytované na základě Zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, v platném znění.
  Praní a žehlení, další služby pro rodinu a domácnost, čištění koberců, velké nepravidelné úklidy, mytí oken, apod.