Místní a časová dostupnost

Místní dostupnost
Osobní asistenci poskytujeme ve vlastním přirozeném prostředí uživatele, ale také na jiných místech, která si uživatel určí a domluví (např. doprovod na úřady, na výlet apod.). Uživatel musí žít na území s dojezdem do 20 km od Týna nad Vltavou nebo od Dřítně.

Časová dostupnost
Místo poskytované sociální služby si určí sám uživatel, rovněž délku návštěvy v rámci registrovaného času pro poskytování osobní asistence. Návštěvy mohou být pravidelné v pravidelném čase, měnit se podle potřeb, jednorázové apod. Nezavazujeme uživatele k žádným minimálním odběrům hodin asistence.

PRACOVNÍ DOBA           DENNĚ 7:00 – 19:00 hod.