Zaměstnanci

Rádi bychom Vám představili náš pracovní tým:

Ředitelka Bc. Jana Vodičková 


– pracuje zde od počátku činnosti – od roku 2008,
– zakladatelka APP Slunečnice
– původní profesí všeobecná zdravotní sestra, se specializací v oboru geriatrie, VŠ studium na Zdravotně sociální fakultě
Jihočeské univerzity, obor Rehabilitace
a psychosociální péče o děti, dospělé a seniory

– zájmy: četba, historie, psychologie,
psychosomatika, práce s l
idmi

Sociální pracovnice Bc. Věra Jakimová,
– pracuje i jako pedagog volného času
– pracuje v organizaci od roku 2012,
VŠ studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, obor Sociální péče

– zájmy: četba, psychologie, filozofie, alternativní směry, sociální práce

                                     

 Osobní asistentka Ivana Dušková
– v organizaci pracuje od roku 2016
 – původní profese
zdravotnický asistent, aktivní účastnice
celoživotního vzdělávání

– zájmy: četba, hudba, kytara, práce s lidmi, příroda, historie 

Osobní asistentka Alena Lukášková
– pracuje i jako dispečerka služby,  v organizaci pracuje od roku 2017
– původní profese zootechnik, aktivní účastnice celoživotního vzdělávání
– zájmy: příroda, zvířata, sport, alternativní směry, rodina, práce s lidmi, psychologie

 Osobní asistentka Michaela Míšková
– v organizaci pracuje od roku 2017
– učila se kadeřnicí, účastní se celoživotního  vzdělávání
– zájmy: rodina, zahrada, montování nábytku
a kutilství :),
výlety, jízda na kole

                                                   

Osobní asistentka Vlaďka Nesvačilová

 – v organizaci je od roku 2018
– celý život pracovala v sociálních službách
– zájmy: zařizování domečku, zahrada, stavitelství,
vnoučata, práce

 

 

Osobní asistentka Dagmar Kolářová
 – v organizaci je od roku 2018
 – původní profesí cukrářka
 – zájmy: rekonstrukce starého nábytku,
zahrada,domácnost, vnoučata, zpívání, práce

 

Osobní asistentka Alena Kocourková
– v organizaci pracuje od roku 2015
 – původní profese cukrářka, absolvován rekvalifikační kurz
pro pracovníky v sociálních službách,
aktivní účastnice celoživotního vzdělávání

– zájmy: rodina, děti, práce s lidmi, zvířata, příroda

Osobní asistentka Lada Tošnerová  
– nyní na MD

– pracuje v organizaci od roku 2010
– původní profese cukrářka, absolvován
rekvalifikační kurz
pro pracovníky v sociálních službách,
aktivní účastnice celoživotního vzdělávání

– zájmy: práce s lidmi, příroda, zvířata,
rodina